Menyöversikt

För att använda menyerna ansluter du en TV och menyerna visas sedan på TV-skärmen.

Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Icon Audio

Ljud

Justera subwoofernivå

Justerar subwooferkanalens volym för alla ingångskällor.

Bassynkronisering

Justerar fasförskjutningen när det finns en fördröjning i basen (LFE) som spelats in på en skiva.

Surroundparameter

Justerar surroundljudparametrar.

Restorer

Ökar låg- och högfrekvenskomponenterna i komprimerat ljud, t.ex. MP3-filer, för att skapa en fylligare ljudbild vid uppspelningen.

Ljudfördröjning

Kompenserar för felaktig timing mellan bild och ljud.

Volym

Ställ in volymen för MAIN ZONE (rummet där enheten är placerad).

Audyssey

Ställer in Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFCTM.

Grafisk EQ

Använd den grafiska equalizern för att justera tonen i varje högtalare.

Icon Video

Video

Bildjustering

Justerar bildkvaliteten.

HDMI-inställning

Gör inställningar för inställningarna HDMI-ljud ut, HDMI pass-through och HDMI-styrning.

Utgångsinställningar

Göra inställningar för videoutgången.

Analog videoutgång

Väljer vilken zon som ska använda komponentvideoutgång och videoutgång.

Skärmvisning

Konfigurerar inställningarna för skärmdisplayen.

Format för 4K-sign.

Använd signalformat 4K om TV:n eller uppspelningsenheten har stöd för 4K.

TV-format

Ställ in formatet på videosignalen som ska skickas till TV:n som du använder.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Icon Inputs

Ingångar

Ingångstilldelning

Byter ingångsanslutningstilldelning.

Byt namn på källa

Byter displaynamn för ingångskällan.

Dölj källor

Ta bort ingångskällor som inte används från displayen.

Källnivå

Justerar uppspelningsnivån för ljudingången.

Ingångsval

Ställer in ljudingångsläge.

Icon Speakers

Högtalare

Audyssey®-inställningar

De akustiska egenskaperna hos de anslutna högtalarna och lyssnarrummet mäts och de optimala inställningarna görs automatiskt.

Manuell inställning

Gör högtalarinställningarna manuellt eller ändra Audyssey®-inställningarna.

Icon Network

Nätverk

Information

Visa nätverksinformation.

Anslutning

Väljer om hemmanätverket ska anslutas till ett trådlöst LAN eller ett trådanslutet LAN.

Inställningar

Används för att manuellt konfigurera en IP-adress.

Nätverkskontroll

Tillåter nätverkskommunikation i standby-läge.

Eget namn

Eget “Eget namn” är namnet som visas för apparaten i nätverket. Du kan ändra Eget namn efter eget önskemål.

Diagnostik

Används för att kontrollera nätverksanslutningen.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Icon HEOS Account LEGO

HEOS-konto

【När användaren är utloggad från HEOS-konto】

Jag har ett HEOS-konto

Väljer att logga in.

Skapa användarkonto

Skapar ny HEOS-konto.

Glömt lösenordet

Om du glömmer ditt lösenord skickar vi e-post med instruktioner om hur du återställer det.

【När användaren är inloggad i HEOS-konto】

Inloggad som

Visar din HEOS-konto.

Ändra plats

Väljer din plats.

Ändra lösenord

Ändrar ditt HEOS-konto Lösenord.

Radera användarkonto

Tar bort din HEOS-konto.

Logga ut

Loggar ut från din HEOS-konto.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Icon General

Allmänt

Språk

Ändrar språket för TV-skärmen.

MILJÖ

Konfigurerar de energisparande funktionerna ECO Mode och automatisk standby.

ZON 2-inställningar/
ZON 3-inställningar

Anger inställningar för ljuduppspelning i ZONE2 och ZONE3.

Välj annat zonnamn

Ändra visningstiteln för varje zon till en som du föredrar.

Namn för direktval

Ändrar det visade direktvalsnamnet till ett som du föredrar.

Trigger Out 1/
Trigger Out 2

Välj förhållanden för aktivering av funktionen trigger out.

Frontdisplay

Inställningar för enhetens display anges.

Fast programvara

Söker efter den den senaste informationen om uppdateringar och uppgraderingar för den inbyggda programvaran, uppdaterar den inbyggda programvaran och anger visning av meddelanden.

Information

Visar information om enhetsinställningar, ingångssignaler osv.

Fjärrkontrollens ID

Ställer in det ID på fjärrkontrollskoden som denna enhet läser av.

Användningsdata

Anger om anonyma användningsdata ska skickas till Denon.

Spara och läs in

Spara och återställ enhetsinställningar med hjälp av en USB-minnesenhet.

Lås för inställningar

Skydda inställningarna mot oavsiktliga ändringar.

Icon SetupAssistant

Inställningsguide

Starta konfigurering...

Gör grundläggande installation/anslutningar/inställningar från början enligt de anvisningar som visas på TV-skärmen.

Sidan 9 i den medföljande “snabbstartsguiden”

Språkalternativ

Gör inställningarna, en i taget, enligt de anvisningar som visas på TV-skärmen.

Högtalarkonfig.

Högtalarkalibrering

Nätverkskonfigurering

Anslutning av TV-ljud

Ingångsinställningar

Mobilappar

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Menu RC1221

Tillbaka upp