Quick select plus-funktionen

Inställningar som ingångskälla, volymnivå och ljudläge kan registreras till knapparna QUICK SELECT 1 - 4.

Du trycker helt enkelt på en av de inställda knapparna QUICK SELECT för att byta till knappens sparade inställningar för kommande uppspelningar.

Genom att spara ofta använda inställningar på knapparna QUICK SELECT 1 – 4 kommer du alltid att lätt kunna välja samma uppspelningsmiljö.

Quick select Plus-funktion kan memoriseras för varje zon.

Knappen QUICK SELECT på huvudenheten kan endast användas för att styra MAIN ZONE.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope QuickSelect RC1221

Tillbaka upp