Ljudlägen och kanalutgångar

Circle-Large Den här symbolen anger att ljudutgångskanaler och surroundparametrar kan anges.

Double Ciecle Den här symbolen anger ljudutgångskanaler. Utgångskanalerna beror på inställningarna i “Högtalarkonfig.”. länk

Smode & Cout1 X85
Smode & Cout2 X85

De valbara ljudlägena inkluderar “Dolby Surround” och ljudlägen som har “+Dolby Surround” i namnet på ljudläget.

Ljud kan spelas upp genom högst 11 kanaler när 11 eller fler högtalare (exklusive subwoofer) är installerade.

De valbara ljudlägena inkluderar “DTS Neural:X” och ljudlägen som har “+Neural:X” i namnet på ljudläget.

De valbara ljudlägena inkluderar “DTS Virtual:X” och ljudlägen som har “+Virtual:X” i namnet på ljudläget.

Varje signal i de olika kanalerna i en ingångssignal matas ut som ljud.

Ljudet matas ut när “Subwooferläge” i menyn är inställt på “LFE+Main”. länk

Ljudet matas inte ut när “Högtalarkonfig.” - “Surr. bak” i menyn är inställt på “1 högt.”. länk

När “Högtalarkonfig.” - “Surr. bak” är inställt på “2 högt.”, “Högtalarkonfig.” - “Center” är inställt på “Stor” eller “Liten” och ljudläget är inställt på “IMAX DTS” matas surround-ljud ut från den bakre surroundhögtalaren. Ljud matas inte ut från surroundhögtalaren. länk

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas Front Height- och Surround Height-högtalare, men du kan även använda Dolby Atmos Enabled-högtalare.

Ljud matas ut från högtalarna som har angetts i “Surroundparameter” – “Högtalarval”-inställningarna. länk

Ljud spelas inte upp när koppling till HEIGHT4/FRONT WIDE-högtalaranslutningen för att använda mitthöjd- eller övre surroundhögtalaren har gjorts.

Tillbaka upp