Personal Memory Plus-funktion

Den senast använda inställningen (ingångsläget, HDMI-utgångsläget, ljudläget, tonkontrollen, kanalnivå, MultEQ® XT32, Dynamic EQ, Dynamic Volume, Restorer och ljudfördröjning, osv.) sparas för varje ingångskälla.

“Surroundparameter”-inställningarna sparas för varje ljudläge.

Tillbaka upp