Återställa fabriksinställningar

Om indikatorerna är fel eller enheten inte fungerar kan en lösning vara att starta om enheten. Vi rekommenderar att du startar om enheten innan du återställer den till standardinställningarna.länk

Om det inte hjälper att starta om enheten kan du försöka med nedanstående steg.

Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Ope Resetting X85
Stäng av strömmen med Power Button .
Tryck på Power Button samtidigt som du trycker på INFO och BACK.
Avlägsna fingrarna från knapparna när “Initialized” visas på skärmen.

Innan du återställer till standardinställningarna kan du använda “Spara och läs in”-funktionen i menyn för att spara och återställa diverse inställningar som finns konfigurerade på enheten.länk

Tillbaka upp