Anslut USB-minnesenheten till USB-porten

Anslut till USB-porten på framsidan av enheten för att spela upp musikfiler som finns sparade på en USB-minnesenhet.

Anvisningar finns i “Spela från en USB-minnesenhet” länk.

Conne USB Front X85

Denon kan inte garantera korrekt funktion eller strömförsörjning till alla USB-minnesenheter. När du använder en bärbar USB-hårddisk (HDD) som har levererats med nätadapter ska denna nätadapter användas i första hand.

USB-porten på baksidan kan endast användas för att tillföra ström (5 V/1,5 A). Den kan inte användas för att spela upp musikfiler. länk

OBSERVERA

USB-minnesenheter kan inte anslutas via en USB-hubb.

Det är inte möjligt att använda denna enhet genom att ansluta enhetens USB-port till en PC genom en USB-kabel.

Använd inte en förlängningskabel när en USB-minnesenhet ansluts. Detta kan orsaka radiostörning på andra enheter.

Tillbaka upp