Anulowanie funkcji preset skip

Na ekranie “Pomiń stację”, przyciskami White-Arrow-Left   White-Arrow-Right zaznacz grupę zawierającą stację, dla której chcesz anulować pomijanie.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz stację radiową, dla której chcesz anulować pomijanie.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz “Włącz”.

Pomijanie zostało anulowane.

UWAGA

Pomijania nie można anulować dla grup.

powrót do góry