Odtwarzanie w strefie ZONE2

Naciśnij ZONE2, aby ustawić, pilotem zdalnego sterowania, strefę działania na ZONE2.

Podświetla się przycisk ZONE2.

Naciśnij przycisk POWER  Power Button , aby włączyć zasilanie strefy ZONE2.

Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik Z2-kurowaku .

Zasilanie w ZONE2 może być włączone lub wyłączone poprzez naciśnięcie ZONE2 ON/OFF na urządzeniu głównym.

Naciśnij przycisk wyboru źródła, aby wybrać źródło sygnału do odtwarzania.

Sygnał audio wybranego źródła wyprowadzany jest do ZONE2.

Aby wykonać operację za pomocą urządzenia głównego, naciśnij przycisk ZONE2 SOURCE. Każde naciśnięcie przycisku ZONE2 SOURCE powoduje zmianę źródła sygnału.

Ustawienie poziomu głośności (ZONE2)

Dla ustawienia poziomu głośności, posłuż się przyciskami VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse .

Fabrycznie, parametr “Ograniczenie głośności” ustawiony jest na “70 (–10 dB)”. link

W celu ustawienia poziomu głośności, obróć pokrętło MASTER VOLUME po naciśnięciu przycisku ZONE2 SOURCE.

Czasowe wyciszenie dźwięku (Wyciszanie) (ZONE2)

Naciśnij przycisk MUTE  Silent .

Poziom dźwięku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego w menu przez parametr “Poziom wyciszenia” w menu. link

Chcąc skasować, ponownie naciśnij MUTE  Silent . Wyciszenie można również skasować poprzez zmianę poziomu głośności.

powrót do góry