Ustawienie HDMI

Wykonanie ustawień dla wyprowadzania sygnału video/audio przez złącza HDMI.

UWAGA

W przypadku ustawienia parametru “Sterowanie HDMI” i “HDMI Pass Through” na “Włącz”, w trybie oczekiwania urządzenie pobiera większą moc. (Sterowanie HDMIlink, HDMI Pass Throughlink) Jeśli nie będziesz używał tego urządzenia przez dłuższy okres, zaleca się odłączenie przewodu zasilania od gniazda sieciowego.

Auto Lip Sync

Automatyczna kompensacja synchronizacji czasowej wyjściowego sygnału audio i video.

Włącz
(Domyślne):

Automatyczna korekta.

Wył.:

Brak automatycznej korekty.

Wyjście HDMI Audio

Wybór urządzenia HDMI, na które wyprowadzane są sygnały audio.

AVR
(Domyślne):

Odtwarzanie przez głośniki podłączone do tego urządzenia.

TV:

Odtwarzanie przez odbiornik TV podłączony do tego urządzenia.

Jeśli funkcja sterowania HDMI jest aktywna, priorytet uzyskuje ustawienie TV audio. link

Jeśli urządzenie jest włączone a parametr “Wyjście HDMI Audio” jest ustawiony na “TV”, dźwięk wyprowadzany jest w postaci dwukanałowej przez złącze HDMI OUT.

Sterowanie HDMI

Można łączyć operacje z urządzeniami podłączonymi do złącza HDMI i obsługującymi funkcję sterowania przez HDMI.

Włącz:

Funkcja sterowania HDMI włączona.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja sterowania HDMI wyłączona.

Używając funkcji sterowania HDMI, należy podłączyć telewizor z obsługą sterowania HDMI do złącza HDMI MONITOR.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi wszystkich podłączonych urządzeń w zakresie sprawdzenia ustawień.

Więcej informacji dotyczących funkcji sterowania HDMI uzyskasz w rozdziale “HDMI control function”. link

UWAGA

Jeżeli ustawienia “Sterowanie HDMI” zostaną zmienione, to po wykonaniu zmian, zawsze należy zresetować zasilanie podłączonych urządzeń.

ARC

W telewizorze podłączonym do złącza HDMI MONITOR należy ustawić, czy ma być odbierany dźwięk z telewizora przez HDMI.

Włącz:

Użyj funkcji ARC.

Wył.
(Domyślne):

Nie używaj funkcji ARC.

Można regulować głośność tego urządzenia za pomocą pilota do telewizora.

Używając tej funkcji, należy posiadać telewizor z obsługą ARC (Audio Return Channel) i włączyć w nim funkcję sterowania HDMI.

Kiedy funkcja “Sterowanie HDMI” ma ustawienie “Włącz”, ustawienia “ARC” automatycznie przyjmują wartość “Włącz”. link

UWAGA

Jeśli ustawienia “ARC” zostaną zmienione, po wykonaniu zmian zawsze należy zresetować zasilanie podłączonych urządzeń.

HDMI Pass Through

Określa sposób transmitowania sygnałów HDMI przez urządzenie na wyjście HDMI w trybie oczekiwania.

Włącz:

Transmituje wybrane wejście HDMI przez wyjście HDMI odbiornika AV, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.

Wył.
(Domyślne):

Żadne sygnały HDMI nie są transmitowane przez wyjście HDMI tego urządzenia w trybie oczekiwania.

Źródło Pass Through

Określa złącze HDMI przekazujące sygnały HDMI w trybie gotowości.

Ostatnio wybrane
(Domyślne):

Ostatnio używane źródło wejściowe przejdzie w tryb gotowości.

CBL/SAT / DVD /
Blu-ray / Game /
AUX1 / AUX2 /
Media Player / CD∗:

Przekazywanie przez wybrane źródło wejściowe.

Parametr “Źródło Pass Through” można ustawić dla dowolnego złącza HDMI, które ma przypisaną opcję “CD” jako źródło sygnału w ustawieniach “Przypisanie wejść”. link

“Źródło Pass Through” można ustawić, gdy “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz” lub “HDMI Pass Through” jest ustawione na “Włącz”. (Sterowanie HDMIlink, HDMI Pass Throughlink)

Przeł. TV Audio

Ustawia automatyczne przełączania na wejście “TV Audio”, kiedy telewizor podłączony przez HDMI wysyła właściwe polecenie kontrolne CEC do AVR.

Włącz
(Domyślne):

Wybrać automatycznie wejście “TV Audio”, po otrzymaniu polecenia z telewizora.

Wył.:

Nie wybierać automatycznie wejścia “TV Audio”, po otrzymaniu polecenia z telewizora.

Opcję “Przeł. TV Audio” można ustawiać, gdy dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano wartość “Włącz”. link

Sterow. wył. Zasilania

Łączy przełączanie zasilania w tryb oczekiwania tego urządzenia i jednocześnie urządzenia zewnętrznego.

Wszystkie
(Domyślne):

Jeżeli zasilanie podłączonego odbiornika TV jest wyłączone niezależnie od źródła sygnału wejściowego, to zasilanie tego urządzenia zostaje automatycznie przestawione w tryb oczekiwania.

Video:

W przypadku wyboru sygnału wejściowego, do którego przypisano opcję “HDMI”, “COMP” lub “VIDEO”, wyłączenie zasilania telewizora powoduje automatyczne przełączenie niniejszego urządzenia w tryb oczekiwania. link

Wył.:

Urządzenie to nie jest połączone z zasilaniem odbiornika TV.

Opcję “Sterow. wył. Zasilania” można ustawiać, gdy dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano wartość “Włącz”. link

Oszczędzanie energii

Jeśli w posiadanym telewizorze wybrano ustawienie odtwarzania dźwięku przez “głośnik telewizora”, to urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania, aby zmniejszyć zużycie energii.

Ta funkcja jest włączona w następujących przypadkach.

Kiedy jako źródło sygnału tego urządzenia wybrano “TV Audio”

Podczas odtwarzania treści z urządzenia podłączonego przez HDMI

Włącz:

Użyj funkcji Oszczędzanie energii.

Wył.
(Domyślne):

Nie używaj funkcji Oszczędzanie energii.

Opcję “Oszczędzanie energii” można ustawiać, gdy dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano wartość “Włącz”. link

Proste Menu

Ta funkcja może być używana do konfigurowania ustawień urządzenia, wyboru źródła sygnału i ustawiania stacji radiowych w tunerze oraz stacji radia internetowego za pomocą pilota do telewizora.

Włącz:

Użyj funkcji Proste Menu.

Wył.:

Nie używaj funkcji Proste Menu.

Opcję “Proste Menu” można ustawiać, gdy dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano wartość “Włącz”. link

UWAGA

Jeśli ustawienia “Proste Menu” zostaną zmienione, po wykonaniu zmian zawsze należy zresetować zasilanie podłączonych urządzeń.

Funkcja Smart Menu może nie działać prawidłowo w zależności od specyfikacji telewizora. W takim przypadku dla funkcji “Proste Menu” wybierz ustawienie “Wył.”.

powrót do góry