Sterowanie urządzeniem za pomocą przeglądarki internetowej

Parametr “Zarządzanie siecią” ustaw na “Zawsze wł.”. link
Za pomocą “Informacja” sprawdź adresu IP tego urządzenia. link
Uruchom przeglądarkę internetową.
Wprowadź w polu adresowym przeglądarki adres IP przypisany do amplitunera.

Przykładowo, jeżeli adresem IP przypisanym do amplitunera jest “192.168.100.19”, wprowadź “http://192.168.100.19”.

Gdy wyświetlane jest menu główne, kliknij menu, którym zamierzasz się posłużyć.

Można używać funkcji “Save” i “Load” do zapisywania lub przywoływania różnych ustawień funkcji, używając sterowania przez sieć Web z poziomu komputera.

Aby zapamiętać ustawienia, kliknij opcję “Save” na ekranie menu Ustawienia.

Aby przywołać ustawienia, kliknij opcję “Load” na ekranie menu Ustawienia.

Zalecamy używanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych.
Internet Explorer 10 lub późniejsza
Mozilla Firefox 24 lub późniejsza
Google Chrome 29 lub późniejsza
Safari 5.x lub późniejsza

powrót do góry