Funkcja Quick Select Plus

Ustawienia takie jak wybór źródła sygnału, poziom dźwięku i tryb odtwarzania dźwięku można zapisać pod przyciskami szybkiego wyboru QUICK SELECT 1 – 4.

Wystarczy nacisnąć wybrany przycisk szybkiego wyboru QUICK SELECT w trakcie odtwarzania, aby przełączyć się na inne ustawienia.

Zapisując najczęściej używane ustawienia za pomocą przycisków QUICK SELECT 1 – 4 użytkownik będzie mógł zawsze łatwo wywołać to samo środowisko odtwarzania.

Funkcję Quick Select Plus można zapamiętać dla każdej strefy.

Przycisk QUICK SELECT na urządzeniu głównym może być używany jedynie do obsługi pomieszczenia głównego MAIN ZONE.

Rysunek pilota

powrót do góry