Wywoływanie ustawień

Naciśnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybrać strefę działania, za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Świeci przycisk wybranej strefy.

Naciśnij przycisk QUICK SELECT.

Wywoływane są ustawienia Quick Select dla naciśniętego przycisku.

Poniżej podane są domyślne ustawienia dla źródła wejściowego i głośności.

Przycisk

Źródło sygnału

Głośność

QUICK SELECT 1

CBL/SAT

40

QUICK SELECT 2

Blu-ray

40

QUICK SELECT 3

Media Player

40

QUICK SELECT 4

Online Music

40

powrót do góry