Korektor graficzny

Zastosowane korektora graficznego umożliwi ustawienie barwy dźwięków w każdym z głośników.

W zależności od wybranego trybu dźwięku, funkcję “Korektor graficzny” można stosować do różnych głośników.

Można ustawić ten parametr, jeśli ustawienie “MultEQ® XT” jest ustawione na “Wył.”. link

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb dźwiękowy ustawiony jest na “Direct” lub “Pure Direct”.

Używając słuchawek, można ustawić dla nich korektor. link

Korektor graficzny

Pozwala ustawić, czy korektor graficzny ma być używany, czy nie.

Włącz:

Włącza używanie korektora graficznego.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącza używanie korektora graficznego.

Podczas używania słuchawek

EQ Słuchawek

Pozwala ustawić, czy korektor graficzny ma być używany dla słuchawek.

Włącz:

Włącza używanie korektora graficznego dla słuchawek.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącza używanie korektora graficznego dla słuchawek.

Wybór głośników

Wybór zmiany ustawień barwy dźwięku dla poszczególnych głośników lub wszystkich głośników.

Wszystkie:

Jednoczesna regulacja barwy dźwięku wszystkich głośników.

Lewy/Prawy
(Domyślne):

Jednoczesna regulacja dźwięku lewego i prawego głośnika.

Każdy:

Regulacja barwy dźwięku dla każdego głośnika osobno.

Korektor

Ustawienie barwy dźwięku dla poszczególnych pasm częstotliwości.

Wybierz głośnik.
Wybierz pasmo częstotliwości, w którym odbywa się regulacja.

63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

Ustaw poziom.

–20.0 dB – +6.0 dB (Domyślne : 0.0 dB)

Głośniki Front Dolby i Dolby Surround mogą być ustawione, gdy 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.

Kopia krzywej

Kopiowanie płaskiej krzywej korekcyjnej utworzonej w Ustawieniach Audyssey®.

Po zakończeniu procedury Ustawienia Audyssey®“Kopia krzywej”.

Funkcji “Kopia krzywej” nie można używać w przypadku korzystania ze słuchawek.

Domyślne

Ustawienia “Korektor graficzny” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry