Parametr Surround

Użytkownik może dopasować efekty przestrzenne dźwięku surround do własnych preferencji.

Pozycje (parametry), które można zmieniać zależą od źródła sygnału wejściowego oraz aktualnie wybranego trybu dźwiękowego. Dokładniejsze informacje o parametrach, jakie można ustawić podano w Tryby i parametry dźwięku otaczającegolink.

Niektóre ustawienia nie mogą być wykonywane w czasie, gdy odtwarzanie jest zatrzymane. Wykonaj ustawienia w czasie odtwarzania.

Ustawienia “Parametr Surround” są zapisywane dla każdego trybu dźwięku.

Cinema EQ

Dodaje nieco łagodności wyższym tonom w ścieżkach dźwiękowych filmów, aby wygładzić dźwięk i poprawić jego przejrzystość.

Włącz:

“Cinema EQ” jest stosowany.

Wył.
(Domyślne):

“Cinema EQ” nie jest stosowany.

Loudness Management

Ustawienie to decyduje, czy dźwięk jest odtwarzany zgodnie z parametrami “Kompresja dynamiki”, czy też jest odtwarzany bezpośrednio bez kompresji dynamiki dźwięku zapisanego na płycie.

Włącz
(Domyślne):

Wyjścia są podane w oparciu o włączenie ustawień dokonanych w “Kompresja dynamiki” i funkcji normalizacji dialogów.

Wył.:

Parametry “Kompresja dynamiki” i “Normalizacja dialogów” są wyłączone, a sygnał z płyty jest odtwarzany w oryginalnym brzmieniu.

“Loudness Management” można ustawić, gdy źródłem sygnału wejściowego jest Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD i Dolby Atmos.

Kompresja dynamiki

Kompresja dynamiki (różnica między najgłośniejszym i najcichszym dźwiękiem).

Automatyczna:

Włączenie/wyłączenie automatycznej kompresji dynamiki zgodnie ze źródłem.

Niska / Średnia / Wysoka:

Ustawia poziom kompresji.

Wył.:

Kompresja dynamiki jest zawsze wyłączona.

“Kompresja dynamiki” może być ustawione, gdy jest wysyłany sygnał Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

Ustawieniem standardowym jest “Wył.”. Gdy źródłem sygnału wejściowego jest Dolby TrueHD lub Dolby Atmos, domyślnym ustawieniem jest “Automatyczna”.

Kontrola dialogu

Dostosowanie głośności dialogów w filmach, wokalu w muzyce itp. w celu ułatwienia słuchania.

0 – 6 (Domyślne : 0)

Dostępne po doprowadzeniu sygnału DTS:X zgodnego z funkcją Kontrola dialogu.

Efekty niskiej częst.

Ustawienie poziomu efektów niskiej częstotliwości (LFE).

-10 dB – 0 dB (Domyślne : 0 dB)

W celu prawidłowego odtwarzania różnych zapisów, zalecamy ustawienie następujących wartości.

Źródła Dolby Digital : 0 dB

Źródła filmowe DTS : 0 dB

Źródła muzyczne DTS : -10 dB

Rozpiętość centralne

Rozłożenie centralne rozszerza sygnał środkowego kanału na prawy i lewy przedni głośnik, aby sprawić wrażenie szerszego dźwięku przedniego dla odbiorcy. Jest zoptymalizowany i stworzony głównie dla odtwarzania zawartości muzyki stereo.

Włącz:

Korektor “Rozpiętość centralne” jest stosowany.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja “Rozpiętość centralne” nie jest używana.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest Dolby Surround.

DTS Neural:X

DTS Neural:X Rozszerza sygnały dźwiękowe nie oparte na obiektach i optymalizuje je do posiadanej konfiguracji głośników.

Włącz
(Domyślne):

Korektor “DTS Neural:X” jest stosowany.

Wył.:

Funkcja “DTS Neural:X” nie jest używana.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest DTS:X lub DTS:X MSTR.

Czas opóźnienia

Dostosowanie opóźnienia dla sygnału audio względem sygnału wideo w celu rozszerzenia pola obrazu dźwiękowego.

0 ms – 300 ms Domyślne : 30 ms)

Opcję tę można wybrać, jeżeli wybranym trybem dźwiękowym jest “Matrix”.

Poziom efektów

Dostosuj poziom efektów dźwiękowych bieżącego trybu dźwięku.

1 – 15 (Domyślne : 10)

Jeżeli pozycjonowanie lub odczucie fazy dla dźwięku otaczającego wydaje się być nienaturalne, to należy zmniejszyć poziom.

Rozmiar pokoju

Określenie rozmiaru środowiska odsłuchu.

Małe:

Symulacja akustyki w małym pomieszczeniu.

Średnie mniejsze:

Symulacja akustyki w średnio-małym pomieszczeniu.

Średnie
(Domyślne):

Symulacja akustyki w średnim pomieszczeniu.

Średnie większe:

Symulacja akustyki w średnio-dużym pomieszczeniu.

Duże:

Symulacja akustyki w dużym pomieszczeniu.

Parametr “Rozmiar pokoju” nie wskazuje rozmiaru pomieszczenia, w którym odtwarzany jest dźwięk źródłowy.

Subwoofer

Włączenie lub wyłączenie subwoofer.

Włącz
(Domyślne):

Subwoofer jest używany.

Wył.:

Subwoofer nie jest używany.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest “Direct” lub “Stereo”, a w menu “Tryb subwoofera” jest ustawiony na “LFE+Main”. link

Domyślne

Ustawienia “Parametr Surround” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry