Opóźnienie audio

Rekompensuje nieprawidłową synchronizację czasową pomiędzy materiałem ideo i audio.

0 ms – 200 ms (Domyślne : 0 ms)

Opóźnienie audio dla trybu gier można ustawić, gdy “Tryb video” ustawione jest na “Automatyczna” lub “Gry”. link

Ustawienia “Opóźnienie audio” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry