Czasowe wyciszenie dźwięku (Wyciszanie)

Naciśnij przycisk MUTE  Silent .

Wskaźnik MUTE na wyświetlaczu migota.

Silent pojawi się na ekranie telewizora.

Poziom dźwięku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego w menu przez parametr “Poziom wyciszenia” w menu. link

Chcąc skasować, ponownie naciśnij MUTE  Silent . Wyciszenie można również skasować poprzez zmianę poziomu głośności.

powrót do góry