Wyjście wyzwalania

Wybierz warunki włączenia wyjścia wyzwalania.

Więcej informacji o podłączeniu gniazdo TRIGGER OUT można znaleźć w punkcie Gniazdo TRIGGER OUTlink.

Ustawienia dla strefy (MAIN ZONE/ZONE2)

Wyjście wyzwalające (Trigger out) uaktywniane jest przez połączenie z zasilaniem strefy ustawionej na “Włącz”.

Ustawienia dla źródła sygnału wejściowego

Wyzwalacz (Trigger out) włączy się, gdy wybrane jest źródło wyjściowe ustawione na “Włącz”.

Włącz:

Uaktywnione wyjście wyzwalające.

– – –:

Wyjście wyzwalające nie jest w tym trybie uaktywnione.

powrót do góry