Tryb serwisowy

Zapewnia ustawienie funkcji konserwacji ustawianych przez pracownika serwisu Denon lub instalatora. Z reguły ten tryb nie jest przydatny dla użytkownika, jedynie dla przeszkolonego technika serwisowego lub instalatora.

UWAGA

Funkcji tej użyj wyłącznie na polecenie pracownika serwisu Denon lub instalatora.

powrót do góry