Odtwarzanie muzyki z urządzenia Bluetooth

Aby słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth na tym urządzeniu, urządzenie Bluetooth musi zostać uprzednio sparowane z tym urządzeniem.

Gdy urządzenie Bluetooth zostało sparowane, nie zachodzi potrzeba ponownego parowania.

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby wybrać “Bluetooth” jako źródło dźwięku.

Przy pierwszym użyciu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania i “Pairing...” pojawi się na wyświetlaczu urządzenia.

Włącz ustawienia Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
Wybierz to urządzenie, gdy jego nazwa pojawi się na liście urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.

Podłącz urządzenie Bluetooth, podczas gdy na wyświetlaczu urządzenia widoczne jest “Pairing”.
Wykonuj połączenie z urządzeniem Bluetooth blisko urządzenia (około 1 m).

Kiedy liczba pojawia się na wyświetlaczu urządzenia, upewnij się, że jest taka sama, jak liczba wyświetlana na ekranie urządzenia Bluetooth, a następnie wybierz “Pozwól” zarówno dla tego urządzenia, jak i urządzenia Bluetooth.

Po zakończeniu parowania, nazwa urządzenia pojawi się na wyświetlaczu tego urządzenia.

Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą dowolnej aplikacji na urządzeniu Bluetooth.

Urządzenie Bluetooth można również obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania tego urządzenia.

Przy następnym przełączeniu źródła wejściowego na Bluetooth, urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth.

Wprowadź “0000”, gdy na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się prośba o podanie hasła.

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right / Pause

Powrót Odtwarzanie / Pauza

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

ENTER

Powrót Odtwarzanie / Pauza

(Naciśnij i przytrzymaj) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

(Naciśnij i przytrzymaj) Szybko do tyłu / Szybko do przodu

Naciśnij STATUS na urządzeniu podczas odtwarzania, aby przełączać wyświetlanie pomiędzy nazwą utworu, nazwą wykonawcy, nazwą albumu itp.

Na ekranie wyświetlane są jedynie znaki alfabetu angielskiego oraz pewne symbole. Wszelkie znaki, które nie mogą być wyświetlone są zastępowane “.” (kropka).

UWAGA

Aby obsługiwać urządzenie Bluetooth pilotem zdalnego sterowania opisywanego urządzenia, urządzenie Bluetooth musi obsługiwać profil AVRCP.

Pilot zdalnego sterowania urządzenia może nie współdziałać z niektórymi urządzeniami Bluetooth.

W zależności od typu urządzenia Bluetooth, to urządzenie wysyła sygnał audio, który jest połączony z ustawieniem głośności na urządzeniu Bluetooth.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry