Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth

Sparuj to urządzenie z urządzeniem Bluetooth.

Włącz ustawienia Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Bluetooth”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Parowanie”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Urządzenie przejdzie w tryb parowania.

Wybierz to urządzenie, gdy jego nazwa pojawi się na liście urządzeń widocznej na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth.
Kiedy liczba pojawia się na wyświetlaczu urządzenia, upewnij się, że jest taka sama, jak liczba wyświetlana na ekranie urządzenia Bluetooth, a następnie wybierz “Pozwól” zarówno dla tego urządzenia, jak i urządzenia Bluetooth.

Po zakończeniu parowania, nazwa urządzenia pojawi się na wyświetlaczu tego urządzenia.

To urządzenie może być sparowane z maksymalnie 8 urządzeniami Bluetooth. Gdy sparowane jest 9 urządzenie, zostanie ono zarejestrowane na miejscu najstarszego zarejestrowanego urządzenia.

Wprowadź “0000”, gdy na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się prośba o podanie hasła.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pilocie przez co najmniej 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.

powrót do góry