Konfigurowanie głośników i ustawienia “Przypisanie wzmacn.”

To urządzenie posiada wbudowany 7-kanałowy wzmacniacz mocy. Oprócz podstawowego systemu 5.1-kanałowego, rozmaite systemy, takie jak systemy 7.1-kanałowe, połączenia bi-amp i 2-kanałowe systemy dla odtwarzania wielostrefowego, mogą zostać skonfigurowane poprzez zmianę ustawień “Przypisanie wzmacn.”, aby dostosować je do aplikacji. link

Przeprowadź ustawienia “Przypisanie wzmacn.”, aby dopasować je do ilości pomieszczeń i instalowanej konfiguracji głośników. link

Odtwarzający głośnik i strefa

Ustawianie trybu pracy (“Przypisanie wzmacn.”)

Połączenia, strona

MAIN ZONE

ZONE2

5.1-kanałowy

2-kanałowe (Pre-out)

Można ustawić we wszystkich trybach “Przypisanie wzmacn.”.

7.1-kanałowy (tylny surround)

2-kanałowe (Pre-out)

Tył Surround (Domyślne)

7.1-kanałowy (przedni górny)

2-kanałowe (Pre-out)

Przednie górne

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (górne przednie)

2-kanałowe (Pre-out)

Sufitowe przednie

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (górne środkowe)

2-kanałowe (Pre-out)

Sufitowe środkowe

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (głośniki przednie Dolby Atmos Enabled)

2-kanałowe (Pre-out)

Przednie Dolby

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (głośniki surround Dolby Atmos Enabled)

2-kanałowe (Pre-out)

Surround Dolby

5.1-kanałowy (połączenie bi-amp dla głośnika przedniego)

2-kanałowe (Pre-out)

Bi-Amp

5.1-kanałowy + głośnik przedni drugiego urządzenia

2-kanałowe (Pre-out)

Frontowe B

5.1-kanałowy

2-kanałowe
(wyjście głośnikowe)

ZONE2

Tryb dźwięku, który można wybrać różni się w zależności od konfiguracji głośników. W celu sprawdzenia jakie tryby dźwięku są obsługiwane, patrz “Związek pomiędzy trybami dźwięku a wyjściem kanału” link.

Standardowa konfiguracja i podłączenie

5.1-kanałowy

Służy jako podstawowy 5.1-kanałowy system surround.

7.1-kanałowy (tylny surround)

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z tylnymi głośnikami surround.

W przypadku korzystania z jednego tylnego głośnika surround, podłącz go do zacisku SURROUND BACK L.

7.1-kanałowy (przedni górny)

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z przednimi wysokimi głośnikami.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (górne przednie)

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z górnymi przednimi głośnikami.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (górne środkowe)

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z górnymi środkowymi głośnikami.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (przednie Dolby Atmos Enabled)

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z przednimi głośnikami Dolby Atmos Enabled.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (surround Dolby Atmos Enabled)

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z głośnikami surround Dolby Atmos Enabled.

Zastosowana konfiguracja i podłączenie

5.1-kanałowy (połączenie bi-amp głośnika przedniego)

Jest to metoda podłączenia osobnych wzmacniaczy do gniazd wysokotonowych i niskotonowych głośników kompatybilnych z bi-amp. To połączenie pozwala na przepływ siły przeciwelektromotorycznej (napięcie zasilające wraca bez wyprowadzania) z głośnika niskotonowego do głośnika wysokotonowego, bez wpływu na jakość dźwięku, tworząc wyższą jakość dźwięku.

UWAGA

Wykonując połączenia bi-amp, pamiętaj o usunięciu płytki zwierającej lub przewodu między gniazdami głośnika niskotonowego i wysokotonowego.

5.1-kanałowy + głośnik przedni drugiego urządzenia

Ten system pozwala na przełączanie odtwarzania pomiędzy przednimi głośnikami A i B.

5.1-kanałowy (MAIN ZONE) + 2-kanałowy (ZONE2)

Ta metoda podłączenia tworzy 5.1-kanałowy system głośników w strefie MAIN ZONE i 2-kanałowy system w strefie ZONE2.

MAIN ZONE

ZONE2

Podłączanie zewnętrznego wzmacniacza mocy

Tej jednostki można użyć jako przedwzmacniacza podłączając zewnętrzny wzmacniacz mocy do złączy PRE OUT. Dodając wzmacniacz mocy do każdego kanału, rzeczywistość dźwięku może być jeszcze większa.

Wybierz żądane złącze i podłącz urządzenie.

W przypadku korzystania z jednego tylnego głośnika surround, podłącz go do zacisku lewego kanału (L).

powrót do góry