Ponowne łączenie urządzenia Bluetooth z tym urządzeniem

Po zakończeniu parowania nie trzeba wykonywać żadnych czynności na tym urządzeniu, aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth.

Przełączając urządzenie Bluetooth w tryb odtwarzania, należy również wykonać poniższe czynności.

Jeśli urządzenie Bluetooth jest obecnie połączone, wyłącz ustawienie Bluetooth tego urządzenia, aby je rozłączyć.
Włącz ustawienie Bluetooth w podłączanym urządzeniu Bluetooth.
Wybierz to urządzenie z listy urządzeń Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą dowolnej aplikacji na urządzeniu Bluetooth.

Gdy zasilanie urządzenia jest włączone, źródło wejściowe zostanie automatycznie przełączone na “Bluetooth”, jeśli jest podłączone urządzenie Bluetooth.

Gdy ustawienie “Zarządzanie siecią” tego urządzenia jest ustawione na “Zawsze wł.”, a urządzenie Bluetooth jest połączone z urządzeniem w stanie czuwania, zasilanie urządzenia zostanie automatycznie włączone. link

powrót do góry