Een USB-geheugenapparaat afspelen

Muziekbestanden die op een USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen, weergeven.

Alleen USB-geheugenapparaten die voldoen aan de normen voor massaopslag kunnen op dit toestel worden aangesloten.

Dit toestel is compatibel met USB-geheugenapparaten die in de bestandsindelingen “FAT16” of “FAT32” zijn geformatteerd.

Dit zijn de audioformaattypen en -specificaties die door dit toestel worden ondersteund voor weergave.
Zie “Een USB-geheugenapparaat afspelen” voor details. koppeling

WMA

MP3

WAV

MPEG-4 AAC

FLAC

Afbeelding Afstandsbediening

naar boven