Probleemoplossing

Als een probleem optreedt, moet u eerst het volgende controleren:

Zijn de aansluitingen juist ?
Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?
Werken de andere componenten naar behoren ?

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de overeenkomende symptomen in deze sectie.

Als de symptomen niet overeenkomen met deze die hier zijn beschreven, dient u uw leverancier te raadplegen omdat dit kan te wijten zijn aan een fout in dit toestel. Koppel in dit geval onmiddellijk de voeding uit en neem contact op met de winkel waar u dit toestel hebt aangeschaft.

Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

De slaaptimer is ingesteld. Schakel de voeding opnieuw in.

“Auto Standby” is ingesteld. “Auto Standby” wordt geactiveerd wanneer er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende een bepaalde periode. Om “Auto Standby” uit te schakelen, stelt u “Auto Standby” in het menu in op “Off”.

Het beschermingscircuit is geactiveerd door een verhoging van de temperatuur in dit toestel. Schakel de voeding uit, wacht ongeveer een uur tot het toestel voldoende is afgekoeld en schakel de voeding opnieuw in.

Installeer dit toestel ergens anders waar de ventilatie goed is.

Controleer de luidsprekeraansluitingen. Het beveiligingscircuit is mogelijk geactiveerd omdat de kerndraden van de luidsprekerkabel elkaar hebben geraakt of omdat een kerndraad is losgekoppeld van de aansluiting en in contact is gekomen met het achterpaneel van dit toestel. Ontkoppel het netsnoer, neem de vereiste maatregelen om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld het opnieuw stevig strengelen van het kerndraad, en sluit het draad vervolgens opnieuw aan.

Zet het volume lager en schakel de voeding opnieuw in.

Het versterkercircuit van dit toestel functioneert niet. Koppel de voedingskabel los en neem contact op met onze klantendienst.

Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen.

Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 30°.

Verwijder alle obstakels tussen dit toestel en de afstandsbediening.

Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de Thread-Plus en Tread-Minus aanduidingen.

Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.

Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel mogelijk niet werken vanwege effecten van de infrarood communicatie tussen eenheden (zoals tv en kijken met een 3D-bril). Pas in dat geval de richting van de eenheden met de 3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om ervoor te zorgen dat ze de werking van de afstandsbediening van dit toestel niet beïnvloeden.

Er verschijnt niets op het display van dit toestel

Druk op de DIMMER-toets op dit toestel of de afstandsbediening om de helderheid van het display in te stellen op een andere instelling dan “Uit”.

Er is geen geluid hoorbaar

Controleer de aansluitingen van alle apparaten.

Sluit de aansluitkabels stevig aan.

Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.

Controleer de kabels op schade.

Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten. Controleer of de kabelkerndraden contact met de metalen delen van de luidsprekeraansluitingen maken.

Maak de luidsprekeraansluitingen stevig vast. Controleer of de luidsprekeraansluitingen niet los zitten.

Controleer of er een goede ingangsbron is geselecteerd.

Het volume instellen.

Schakel de dempingsfunctie uit.

Controleer de instelling voor de digitale audio-ingang.

Controleer de instelling voor de digitale uitgang op het aangesloten apparaat. Op sommige apparaten is de digitale audio-uitgang standaard uitgeschakeld.

Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten op de PHONES-stekker op het hoofdtoestel, wordt er geen geluid uitgevoerd vanaf de luidsprekeraansluiting en de SUBWOOFER-aansluiting.

Wanneer dit toestel wordt aangesloten op een apparaat dat is uitgerust met een DVI-D-aansluiting, wordt er geen geluid uitgevoerd. Maak een afzonderlijke audio-aansluiting.

Het gewenste geluid wordt niet weergegeven

Het maximumvolume is te laag ingesteld. Stel het maximumvolume in via “Limit” in het menu.

De geschikte volumecorrectieverwerking wordt uitgevoerd volgens het ingevoerde audioformaat en de instellingen zodat het volume mogelijk niet de maximumlimiet bereikt.

Controleer de verbinding van de HDMI-aansluiting.

Stel “HDMI Audio Out” in het menu in op “AVR” bij de weergave van HDMI-audio via de luidsprekers. Om uit te voeren vanaf de tv, stelt u “TV” in.

Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten.

Controleer of een andere optie dan “None” is ingesteld voor de instelling “Speaker Config.” in het menu.

Wanneer de geluidsmodus “Stereo” en “Virtual” is, wordt audio alleen uitgevoerd vanaf de luidsprekers voor en de subwoofer.

Controleer de subwoofer-aansluitingen.

Schakel de subwoofer in.

Stel “Speaker Config.” – “Subwoofer” in het menu in op “Yes”.

Als “Speaker Config.” - “Front” in het menu is ingesteld op “Large”, wordt er, afhankelijk van het ingangssignaal en de geluidsmodus, mogelijk geen geluid uitgevoerd vanaf de subwoofer.

Als er geen subwoofer audiosignaal (LFE) is opgenomen in de ingangssignalen, wordt er mogelijk geen geluid uitgevoerd vanaf de subwoofer.

U kunt de subwoofer altijd geluid laten weergeven door de “Subwoofer Mode” in te stellen op “LFE+Main”.

Controleer of de instelling voor de digitale uitgang op het aangesloten apparaat is ingesteld op “DTS”.

Stel de “Decode Mode” in het menu op “Auto” of “DTS”.

Maak HDMI-verbindingen.

Controleer de instelling voor de digitale uitgang op het aangesloten apparaat. Op sommige apparaten is “PCM” standaard ingesteld.

Dit kan niet worden geselecteerd wanneer “None” is ingesteld voor “Speaker Config.” - “Center” en “Surround”.

Dolby PL 2-Roman Numeral of DTS Neo:6 kan niet worden geselecteerd wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.

Controleer of een analoog signaal of PCM-signaal (bemonsteringsfrequentie=44,1/48 kHz) wordt ingevoerd. Voor weergave van meerkanaals signalen als Dolby Digital of DTS surround, kan “Restorer” niet worden gebruikt.

Schakel naar een andere geluidsmodus dan de “Direct”.

Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden

Wanneer de overdrachtsnelheid van het USB-geheugenapparaat langzaam is, kan het geluid af en toe worden onderbroken.

Verander de richting of de stand van de antenne.

Gebruik een buitenantenne.

Verwijder de antenne van andere aansluitingskabels.

Verlaag het volume.

Stel “Off” in op de ECO-modus. Wanneer “On” of “Auto” in de ECO-modus is, kan de audio vervormd worden wanneer het afspeelvolume hoog is.

Er wordt geen video getoond op de tv

Controleer de aansluitingen van alle apparaten.

Sluit de aansluitkabels stevig aan.

Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.

Controleer de kabels op schade.

Zorg dat de ingangsinstellingen overeenkomen met de ingangsaansluiting van de TV die met dit toestel is verbonden.

Controleer of de goede ingangsbron is geselecteerd.

Controleer de instelling voor de video-ingang.

Controleer of de resolutie van de speler overeenkomt met die van de tv.

Controleer of de TV compatibel is met de auteursrechtbescherming (HDCP). Als u een aansluiting hebt gemaakt met een apparaat dat niet compatibel is met HDCP, zal video niet correct worden weergegeven.

Om te genieten van inhoud die auteursrechtelijk is beschermd door HDCP 2.2, gebruikt u een weergaveapparaat en een tv die alleen met HDCP 2.2 compatibel is.

Om te genieten van 4K-inhoud of inhoud die auteursrechtelijk is beschermd door HDCP 2.2, sluit u het apparaat aan op de HDMI 3-, HDMI 4- of HDMI 5-ingang.

Met de DVI-D-aansluiting zullen apparaten in sommige apparaatcombinaties niet goed werken vanwege de kopieerbeveiliging van auteursrechten (HDCP).

De video die wordt afgespeeld, verschijnt niet op de achtergrond van het menu wanneer het menu wordt bediend tijdens de weergave van de volgende videosignalen.
- Sommige beelden van 3D-video-inhoud
- Sommige beelden van 4K-resolutie
- Computerresolutiebeelden (voorbeeld: VGA)
- Video met een andere beeldverhouding dan 16:9 of 4:3

Menuscherm wordt niet weergegeven op de tv

Het menuscherm wordt alleen weergegeven op dit toestel en een tv die is aangesloten via HDMI-kabel. Als dit toestel is aangesloten op een tv met een andere video-uitgang, kunt u de bediening doen terwijl u het display op dit toestel bekijkt.

Wanneer een 2D-video wordt geconverteerd naar een 3D-video op de tv, wordt het menuscherm of het scherm met de statusinformatie niet goed weergegeven.

USB-geheugenapparaten kunnen niet worden afgespeeld

Dit toestel kan het USB-geheugenapparaat niet herkennen. Koppel het USB-geheugenapparaat los en sluit het opnieuw aan.

USB-geheugenapparaten die compatibel zijn met de massaopslagklasse worden ondersteund.

Dit toestel biedt geen ondersteuning via een USB-hub. Sluit het USB-geheugenapparaat direct aan op de USB-poort.

Het USB-geheugenapparaat moet worden geformatteerd naar FAT16 of FAT32.

Niet alle USB-geheugenapparaten zullen gegarandeerd werken. Sommige USB-geheugenapparaten worden niet herkend. Wanneer u gebruik maakt van een draagbare harde schijf die compatibel is met de USB-aansluiting die voeding vereist van een wisselstroomadapter, gebruikt u de wisselstroomadapter die bij de harde schijf is geleverd.

Bestanden van een type dat niet wordt ondersteund door dit toestel, worden niet weergegeven.

Dit toestel kan bestanden weergegeven met een maximum van 16 maplagen en maximaal 999 bestanden (mappen). Wijzig, indien nodig, de mapstructuur van het USB-geheugenapparaat.

Wanneer er meerdere partities op het USB-geheugenapparaat bestaan, worden alleen bestanden op de eerste partitie weergegeven.

De USB-poort van dit toestel biedt geen ondersteuning voor het afspelen vanaf iOS-apparaten. Verbinden via Bluetooth.

De bestanden worden gemaakt in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel. Controleer de formaten die worden ondersteund door dit toestel.

U probeert een bestand af te spelen dat auteursrechtelijk beschermd is. Bestanden met auteursrechtbeveiliging kunnen met dit toestel niet worden weergegeven.

FLAC 96 kHz/24-bits niet-gecomprimeerd of laag gecomprimeerd bestand kan niet worden afgespeeld op dit toestel. Controleer de formaten die worden ondersteund door dit toestel.

Bestandsnamen op het USB-geheugenapparaat worden niet goed weergegeven

Er zijn tekens gebruikt die niet kunnen worden weergegeven. Dit is geen defect. Tekens die dit toestel niet kan weergeven, worden vervangen door “. (punt)”.

Bluetooth kan niet worden afgespeeld

De Bluetooth-functie is niet ingeschakeld in het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat om de Bluetooth-functie in te schakelen.

Breng het Bluetooth-apparaat dicht bij dit toestel.

Het Bluetooth-apparaat kan geen verbinding maken met dit toestel als het niet compatibel is met het A2DP-profiel.

Schakel de voeding van het Bluetooth-apparaat uit en in en probeer het opnieuw.

Breng het Bluetooth-apparaat dicht bij dit toestel.

Verwijder de obstructies tussen het Bluetooth-apparaat en dit toestel.

Om elektromagnetische storing te voorkomen, moet u dit toestel ver van magnetrons, ovens, draadloze LAN-apparaten en ander Bluetooth-apparaten plaatsen.

Sluit het Bluetooth-apparaat opnieuw aan.

naar boven