Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Voer deze procedure alleen uit wanneer de display en de bediening niet naar behoren functioneren.

Verschillende instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

Schakel de netspanning uit met Power Button .
Druk op Power Button terwijl u TUNER PRESET CH + en TUNE + tegelijk ingedrukt houdt.
Laat de twee toetsen los wanneer het display begint te knipperen met intervallen van ongeveer 1 seconde.

naar boven