Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Ch Level Adjust)

Toetsen op de afstandsbediening die worden gebruikt voor deze bewerking

Het volume van elk kanaal kan worden gewijzigd terwijl u muziek beluistert. U kunt dit instellen voor elke ingangsbron.

Druk op CH LEVEL.

Het scherm “Ch Level Adjust” wordt weergegeven.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om het kanaal dat u wilt aanpassen, te selecteren.
Gebruik White-Arrow-Left White-Arrow-Right om het volume in te stellen.

–12.0 dB – +12.0 dB (Standaard : 0.0 dB)

Selecteer “Reset” en druk op ENTER als u de aanpassingswaarden van de verschillende kanalen wilt herstellen naar “0.0 dB” (standaard).

Het volume van de hoofdtelefoon kan worden aangepast wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten.

Bewaar “Ch Level Adjust” voor iedere invoerbron.

U kunt dit alleen instellen voor luidsprekers die audio uitvoeren. Bovendien kunt u dit niet instellen wanneer in het “HDMI Audio Out” is ingesteld op “TV”. koppeling

naar boven