De informatie controleren

Informatie over de verschillende instellingen van het hoofdtoestel (status) en over ingangssignalen (audio-ingangssignaal) wordt weergegeven op het display.

Druk op INFO.

Het informatiescherm wordt weergegeven.

Druk op INFO om de naam van de huidige ingangsbron, het volume, de geluidsmodus en andere informatie weer te geven onderaan op het scherm.

OPMERKING

Het statusweergavescherm kan niet worden weergegeven wanneer de volgende videosignalen worden afgespeeld.

Computerresolutie video

Video met een andere beeldverhouding dan 16:9 of 4:3

4K video

naar boven