Tryby i parametry dźwięku otaczającego

Parametr ten można ustawić, gdy odtwarzany jest sygnał Dolby Digital lub DTS.

Parametr ten można ustawić, gdy odtwarzany jest sygnał Dolby Digital, DTS lub DVD-Audio.

Parametr ten może być ustawiony, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał analogowy PCM 48 kHz lub 44,1 kHz.

To ustawienie jest dostępne, gdy opcja “Subwoofer Mode” w menu jest ustawiona na “LFE+Main”. link

powrót do góry