Funkcja Quick Select Plus

Ustawienia takie jak wybór źródła sygnału, poziom dźwięku i tryb odtwarzania dźwięku można zapisać pod przyciskami szybkiego wyboru QUICK SELECT 1 – 4.

Wystarczy nacisnąć wybrany przycisk szybkiego wyboru QUICK SELECT w trakcie odtwarzania, aby przełączyć się na inne ustawienia.

Zapisując najczęściej używane ustawienia za pomocą przycisków QUICK SELECT 1 – 4 użytkownik będzie mógł zawsze łatwo wywołać to samo środowisko odtwarzania.

Funkcję można także obsługiwać, naciskając przycisk QUICK SELECT na amplitunerze.

Rysunek pilota

powrót do góry