Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemu, najpierw sprawdź poniższe elementy:

Czy podłączenia są prawidłowe?
Czy urządzenie jest obsługiwane zgodnie z instrukcją?
Czy inne urządzenia towarzyszące działają prawidłowo?

Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź odpowiednie objawy wymienione w tym rozdziale.

Jeśli objawy nie pasują do któregokolwiek z tu opisanych, skontaktuj się ze sprzedawcą, gdyż może to być spowodowane usterką jednostki. W takim przypadku, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zasilanie nie włącza się/jest wyłączone

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.

Włączona jest funkcja wyłącznika czasowego. Włącz ponownie zasilanie.

“Auto Standby” jest ustawiony. Tryb “Auto Standby” jest włączany, jeśli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja. Aby wyłączyć “Auto Standby”, ustaw “Auto Standby” w menu na “Off”.

Układ zabezpieczający został uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urządzeniu. Wyłącz zasilanie, odczekaj około godziny aż urządzenie wystarczająco wystygnie, a następnie ponownie włącz zasilanie.

Urządzenie to przenieś w miejsce o dobrej wentylacji.

Sprawdź, czy odpowiednie głośniki są właściwie podłączone. Mogło dojść do zadziałania obwodu zabezpieczającego z powoduj zwarcia przewodów głośnikowych ze sobą lub z panelem tylnym urządzenia. Po odłączeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynności naprawcze, poprawiając połączenia.

Zmniejsz głośność i włącz ponownie zasilanie.

Problem w obwodach wzmocnienia amplitunera. Odłącz kabel zasilania i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

Nie można uruchomić funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania

Baterie są zużyte. Wymień na nowe.

Używaj pilota z odległości nie większej niż 7 metrów od urządzenia i ustaw pilot pod kątem do 30°.

Usuń przedmioty znajdujące się pomiędzy tym urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

Ułóż baterie prawidłowo wewnątrz pilota zgodnie z oznaczeniami Thread-Plus oraz Tread-Minus .

Czujnik pilota zdalnego sterowania oświetlony jest silnym światłem (bezpośrednie światło słoneczne, lampa fluorescencyjna, itp.). Przesuń pilota w miejsce, gdzie nie będzie bezpośrednio oświetlony silnym światłem.

W przypadku korzystania z urządzenia wideo 3D pilot zdalnego sterowania niniejszego urządzenia może nie działać poprawnie z powodu efektów komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami (np. między telewizorem a okularami 3D). W takim przypadku należy zmienić orientację urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową 3D, aby nie zakłócała ona działania pilota zdalnego sterowania niniejszego urządzenia.

Brak jakichkolwiek informacji na wyświetlaczu amplitunera

Naciśnij przycisk DIMMER na amplitunerze lub pilocie zdalnego sterowania, aby ustawić inną jaskrawość wyświetlacza niż “Off”.

Brak dźwięku

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń.

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy złącza wejściowe i wyjściowe nie zostały podłączone odwrotnie.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Sprawdź, czy przewody głośnikowe są prawidłowo podłączone. Sprawdź, czy rdzenie przewodów mają dobry styk z elementami metalowymi zacisków głośnikowych.

Popraw mocowanie kabli w zaciskach głośnikowych. Sprawdź, czy zaciski głośnikowe nie są obluzowane.

Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku.

Ustawienie poziomu głośności.

Wyłącz tryb wyciszenia (mute).

Sprawdź ustawienia złącza wejścia dźwięku cyfrowego.

Sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach wyjście dźwięku cyfrowego jest domyślnie wyłączone.

Jeżeli do gniazda PHONES na urządzeniu głównym podłączone zostaną słuchawki, dźwięk nie będzie wyprowadzany przez gniazdo głośników ani przez złącze SUBWOOFER.

Brak dźwięku po podłączeniu urządzenia wyposażonego w złącze DVI-D. Wykonaj oddzielne podłączenie dźwięku.

Nie można uzyskać żądanego brzmienia

Zbyt niska nastawa głośności maksymalnej. Ustaw głośność maksymalną za pomocą opcji “Limit” w menu.

W zależności od formatu wejściowego dźwięku wykonywana jest korekta poziomu głośności dlatego głośność nie możne przekroczyć limitu górnego.

Sprawdź podłączenia HDMI.

Wyprowadzając przez głośniki sygnał HDMI audio, ustaw “HDMI Audio Out” w menu na “AVR”. Aby odtwarzać sygnał z telewizora, wybierz opcję “TV”.

Sprawdź, czy kable głośnikowe są prawidłowo podłączone.

Sprawdź, czy dla tego głośnika wybrano opcję inną niż “None” w menu “Speaker Config.”.

Gdy wybrano tryb dźwięku “Stereo” i “Virtual”, dźwięk wydobywa się jedynie z głośników przednich i subwoofera.

Sprawdź podłączenia subwoofer.

Włącz zasilanie subwoofer.

Ustaw “Speaker Config.” – “Subwoofer” w menu, na “Yes”.

Gdy “Speaker Config.” - “Front” w menu ustawiono na “Large”, w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku, subwoofer może nie być używany.

Jeśli w sygnale wejściowym brak sygnału dla subwoofera (LFE), subwoofer może nie odtwarzać dźwięku.

Aby subwoofer był zawsze używany, należy ustawić “Subwoofer Mode” na “LFE+Main”.

Sprawdź czy ustawienie wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu to “DTS”.

Ustaw “Decode Mode” w menu na “Auto” lub “DTS”.

Wykonaj podłączenia HDMI.

Sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach domyślnie ustawiana jest opcja “PCM”.

Trybu nie można wybrać, kiedy wartość “None” została ustawiona dla “Speaker Config.” - “Center” i “Surround”.

Nie można wybrać Dolby PL 2-Roman Numeral ani DTS Neo:6 w przypadku korzystania ze słuchawek.

Upewnij się, że doprowadzony został sygnał analogowy lub PCM (częstotliwość próbkowania = 44,1/48 kHz). W celu odtwarzania sygnałów wielokanałowych, takich jak Dolby Digital lub DTS surround, funkcja “Restorer” nie może być użyta.

Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb “Direct”.

Dźwięk jest przerywany lub występuje szum

Do przerw w odtwarzaniu może dochodzić na skutek niskiej szybkości transferu urządzenia USB.

Zmień orientację lub pozycję anteny.

Użyj zewnętrznej anteny.

Przewód antenowy oddal od innych kabli połączeniowych.

Zmniejsz głośność.

Ustaw tryb ECO na “Off”. Gdy tryb ECO jest ustawiony na “On” lub “Auto”, dźwięk może być zniekształcony przy wysokim poziomie głośności odtwarzania.

Brak obrazu na ekranie telewizora

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń.

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy złącza wejściowe i wyjściowe nie zostały podłączone odwrotnie.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Dopasuj ustawienia wejść do złącza wejściowego telewizora podłączonego do amplitunera.

Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku.

Sprawdź ustawienia złącza wejścia wideo.

Sprawdź, czy rozdzielczość odtwarzacza odpowiada rozdzielczości telewizora.

Upewnij się, że odbiornik TV jest zgodny z zabezpieczeniami przed kopiowaniem (HDCP). Jeżeli podłączone urządzenie nie jest zgodne z HDCP, sygnał video nie będzie wyprowadzany prawidłowo.

Aby odtwarzać treści, do których prawa autorskie są chronione przez HDCP 2.2, należy używać wyłącznie odtwarzacza i telewizora z obsługą HDCP 2.2.

Aby odtwarzać materiały w formacie 4K lub chronione standardem praw autorskich HDCP 2.2, należy podłączyć urządzenie do złącza wejściowego HDMI 3, HDMI 4 lub HDMI 5.

W przypadku urządzeń podłączonych przez złącze DVI-D, w niektórych kombinacjach urządzeń mogą one nie pracować prawidłowo z powodu wbudowanego zabezpieczenia przed kopiowaniem materiałów chronionych prawem autorskim (HDCP).

Odtwarzany film nie pojawi się w tle menu, gdy menu jest obsługiwane podczas odtwarzania następujących sygnałów wideo.
- Niektóre obrazy zawartości wideo 3D
- Niektóre obrazy w rozdzielczości 4K
- Obrazy o komputerowej rozdzielczości (na przykład: VGA)
- Wideo o rozdzielczości innej niż 16:9 lub 4:3

Ekran menu nie jest wyświetlany na ekranie telewizora

Ekran menu jest wyświetlany tylko na tym urządzeniu i na telewizorze podłączonym za pomocą kabla HDMI. Jeżeli urządzenie jest podłączone do telewizora przy użyciu innego złącza wyjściowego wideo, należy wykonywać operacje, patrząc na wyświetlacz urządzenia.

Podczas konwertowania wideo 2D na wideo 3D w telewizorze, ekran menu lub ekran informacji o statusie nie jest prawidłowo wyświetlany.

Nie można odtwarzać z urządzeń pamięci masowej USB

Urządzenie nie może rozpoznać urządzenia pamięci USB. Odłącz i ponownie podłącz urządzenie pamięci masowej USB.

Obsługiwane są urządzenia pamięci USB zgodne z klasa pamięci masowej.

Amplituner nie obsługuje połączenia za pomocą koncentratora USB. Podłącz pamięć USB bezpośrednio do portu USB.

Pamięć masowa USB musi być sformatowana w formacie FAT16 lub FAT32.

Nie gwarantuje się działania wszystkich urządzeń pamięci USB. Niektóre urządzenia pamięci USB nie są rozpoznawane. W przypadku korzystania z zewnętrznego dysku twardego USB, wymagającego zasilania przez zasilacz sieciowy, należy korzystać z zasilacza dołączonego do dysku.

Nie są wyświetlane pliki w formacie nieobsługiwanym przez amplituner.

Urządzenie może wyświetlać pliki maksymalnie w 16 warstwach folderów i maksymalnie 999 plików (folderów). W razie potrzeby zmień strukturę plików w urządzeniu pamięci USB.

Jeśli na urządzeniu pamięci USB znajduje się kilka partycji, wyświetlane są wyłącznie pliki z pierwszej partycji.

Port USB tego urządzenia nie obsługuje odtwarzania z urządzeń iOS. Połącz je przez Bluetooth.

Format pliku nie jest obsługiwany przez amplituner. Sprawdź, jakie formaty plików są obsługiwane przez amplituner.

Próbujesz odtworzyć plik z zabezpieczeniem autorskim. Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie będą odtwarzane w tym urządzeniu.

Nieskompresowane pliki FLAC 96 kHz/24 bit oraz pliki o niskim stopniu kompresji nie mogą być odtwarzane na tym urządzeniu. Sprawdź, jakie formaty plików są obsługiwane przez amplituner.

Nazwy plików z urządzenia USB nie są prawidłowo wyświetlane

Zostały użyte znaki, które nie mogą być wyświetlone. Znaki, których nie można wyświetlić zastąpione zostaną symbolem “. (kropka)”.

Nie można odtwarzać z urządzenia Bluetooth

Funkcja Bluetooth na urządzeniu Bluetooth nie została włączona. Aby włączyć funkcję Bluetooth, patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Urządzenie Bluetooth nie może połączyć się z tym urządzeniem, jeśli nie jest zgodne z profilem A2DP.

Wyłącz i ponownie włącz zasilanie urządzenia Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Usuń przeszkody pomiędzy tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth.

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy umieścić to urządzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urządzeń sieci bezprzewodowej LAN i innych urządzeń Bluetooth.

Odłącz i ponownie podłącz urządzenie Bluetooth.

powrót do góry