Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeżeli wskazania wyświetlacza nie są normalne lub, gdy działanie urządzenia jest inne niż to powinno wynikać z przeprowadzanych czynności, to konieczna jest inicjalizacji mikroprocesora.

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Wyłącz urządzenie korzystając z przełącznika Power Button .
Naciśnij przycisk Power Button , jednocześnie naciskając przycisk TUNER PRESET CH + oraz TUNE +.
Zwolnij obydwa przyciski, kiedy wyświetlacz zacznie migać w odstępach 1-sekundowych.

powrót do góry