Regulacja poziomu głośności dla każdego z kanałów w taki sposób, aby pasował do źródła wejściowego (Ch Level Adjust)

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania służące do wykonania tej operacji

Głośność każdego kanału można zmieniać podczas słuchania muzyki. Opcję tę można ustawić dla każdego źródła sygnału.

Naciśnij przycisk CH LEVEL.

Zostanie wyświetlony ekran “Ch Level Adjust”.

Użyj shirosankaku shirosankaku-Reverse , aby wybrać kanał, który chcesz wyregulować.
Dla ustawienia poziomu głośności, posłuż się przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right .

–12.0 dB – +12.0 dB (Domyślne: 0,0 dB)

Wybierz “Reset” i naciśnij ENTER, jeśli chcesz przywrócić wartości regulacji poszczególnych kanałów do “0.0 dB” (domyślne).

Głośność w słuchawkach można regulować, gdy podłączone są słuchawki.

Ustawienia “Ch Level Adjust” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Ustawienie można wykonać tylko dla głośników odtwarzających dźwięk. Poza tym, nie można wykonać ustawienia, gdy w menu “HDMI Audio Out” jest ustawione na “TV”. link

powrót do góry