Wyjaśnienie pojęć

Dolby

Dolby Digital

Dolby Digital jest formatem sygnałów cyfrowych, wielokanałowych opracowanym przez Dolby Laboratories.

Dolby Digital składa się z 5.1-kanałów: 3 kanałów przednich — główny lewy “FL”, główny prawy “FR” oraz centralny “C”, 2 kanałów dźwięku otaczającego - prawy otaczający i lewy otaczający (“SR” i “SL”) oraz kanał niskich częstotliwości (subwoofera) “LFE”.

Z tego też powodu nie ma przesłuchów pomiędzy kanałami oraz uzyskiwane jest realistyczne odczucie przestrzeni dźwiękowej (odczucie odległości, ruchu oraz pozycjonowania). Pozwala to zapewnić niezwykłe doświadczenia dźwięku otaczającego w domu.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus jest poprawionym formatem sygnału Dolby Digital zgodnym z zapisem 7.1-kanałowym dźwięku cyfrowego o zapisie dyskretnym również poprawiającym jakość dźwięku poprzez zastosowanie dodatkowego stopnia kompresji. Jest on także zgodny z konwencjonalnym Dolby Digital, dzięki czemu zapewnia większą elastyczność w odpowiedzi na sygnał źródłowy oraz warunki otoczenia odtwarzania.

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral

Dolby Pro Logic   2-Roman Numeral jest matrycową technologią dekodowania opracowaną przez Dolby Laboratories.

Przetwarzanie zwykłego zapisu muzyki, takiego jak na płytach CD do zapisu 5-kanałowego daje wspaniałe efekty przestrzeni.

Sygnał w kanale dźwięku otaczającego przetwarzany jest do sygnału stereo z zachowaniem pełnego pasma (z pasmem przenoszenia 20 Hz do 20 kHz lub wyższym) tworząc przestrzenne odtwarzanie dźwięku zapewniające bogate odczucie przestrzeni z przodu dla wszystkich źródeł stereo.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD jest wysokiej rozdzielczości technologią audio opracowaną przez Dolby Laboratories, wykorzystującą technologię kodowania bezstratnego do wiernego odtwarzania dźwięku w studiach.

Format ten zapewnia możliwości obsługi do 8 kanałów audio z częstotliwością próbkowania 96 kHz/24 bit oraz do 6 kanałów audio z częstotliwością próbkowania 192 kHz/24 bit.

DTS

DTS

To skrót Digital Theater System, który jest cyfrowym systemem audio opracowanym przez DTS. DTS zapewnia potężne i dynamiczne doświadczenia dźwięku dookólnego, stosowany jest w najlepszych kinach i salach projekcyjnych.

DTS 96/24

DTS 96/24 jest cyfrowym formatem zapisu sygnałów audio zapewniającym większa jakość dźwięku odtwarzanego w układzie 5.1-kanałowym przy częstotliwości próbkowania 96 kHz z kwantyzacją 24-bitową stosowanym na płytach DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround jest standardowym formatem cyfrowego zapisu dźwięku otaczającego DTS, Inc., zgodnym z częstotliwościami próbkowania 44,1 lub 48 kHz w 5.1-kanałowym dyskretnym, cyfrowym zapisie dźwięku.

DTS-HD

Ta technologia audio zapewnia wyższą jakość dźwięku oraz rozszerzoną funkcjonalność niż konwencjonalny DTS i jest stosowana przy opcjonalnym dźwięku rejestrowanym na płytach Blu-ray.

Technologia ta obsługuje wielokanałowy, dużej prędkości przepływ danych, próbkowanie o wysokiej częstotliwości oraz bezstratne odtwarzanie dźwięku. Na płytach Blu-ray rejestrowanych jest do 7.1 kanałów.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio jest poprawioną wersją konwencjonalnych formatów sygnału zapisu dźwięku DTS, DTS-ES i DTS 96/24 zgodnym z częstotliwościami próbkowania 96 lub 48 kHz w maksymalnie 7.1-kanałowym, dyskretnym, cyfrowym zapisie dźwięku. Wysoki współczynnik kompresji zapewnia wysoką jakość dźwięku. Format ten jest w pełni zgodny z konwencjonalnymi produktami, wliczając w to konwencjonalny, cyfrowy, 5.1-kanałowy zapis DTS.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio jest bezstratnym formatem audio opracowanym przez Digital Theater System (DTS). Format ten zapewnia możliwości obsługi do 8 kanałów audio z częstotliwością próbkowania 96 kHz/24 bit oraz do 6 kanałów audio z częstotliwością próbkowania 192 kHz/24 bit. Jest on w pełni zgodny z konwencjonalnymi produktami, uwzględniając konwencjonalny, cyfrowy zapis dźwięku otaczającego DTS 5.1 kanałów.

DTS Neo:6™ Surround

DTS Neo:6™ jest matrycową technologią dekodowania 6.1-kanałowego do zapisu dźwięku otaczającego z 2-kanałowego sygnału źródłowego. Zawiera “DTS Neo:6 Cinema” do odtwarzania filmów i “DTS Neo:6 Music” do odtwarzania muzyki.

Audio

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC oznacza bezpłatny bezstratny kodek audio i jest wolnym bezstratnym formatem zapisu audio. Bezstratność oznacza, że zapis audio jest kompresowany bez jakichkolwiek strat w jakości.

Licencja FLAC zamieszczona jest poniżej.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LFE

Jest to skrót od nazwy Low Frequency Effect, kanału, który wyprowadza sygnał mający na celu uwypuklenie efektów dźwięku niskiej częstotliwości. Dźwięk otaczający jest intensyfikowany poprzez wyprowadzenie głębokich basów 20 Hz do 120 Hz do subwoofera.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Jest to międzynarodowo standaryzowany schemat kompresji danych audio stosowany w standardzie kompresji video “MPEG-1”. Pozwala uzyskać skompresowane pliki o wielkości 1/11 oryginalnego zapisu utrzymując jakość zapisu dźwięku równoważną muzyce zapisanej na płytach CD.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Są to nazwy standardów cyfrowych formatów kompresowanych, stosowanych do kodowania zapisu video oraz audio. Standardy wideo to “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Standardy audio to “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Jest to technologia kompresji sygnału audio opracowana przez Microsoft Corporation.

Dane WMA można kodować za pomocą aplikacji Windows Media® Player.

Dla zakodowania plików WMA należy stosować wyłącznie aplikacje autoryzowane przez Microsoft Corporation. W przypadku stosowania oprogramowania nieposiadającego autoryzacji, pliki mogą nie pracować prawidłowo.

Częstotliwość próbkowania

Próbkowanie oznacza odczyt wartości fali dźwiękowej (sygnału analogowego) w regularnych odstępach czasu i wyrażenie wysokości fali przy każdym odczycie w formacie cyfrowym (tworzenie sygnału cyfrowego).

Liczba odczytów na sekundę nazywana jest “częstotliwością próbkowania”. Im większe wartości, tym bardziej wiernie odwzorowany jest dźwięk.

Impedancja głośników

Jest to wartość rezystancji w obwodzie prądu przemiennego, wskazywana w Ω (ohm).

Większą moc można uzyskać, gdy wartość ta jest mniejsza.

Funkcja normalizacji dialogu

Ta funkcja działa automatycznie podczas odtwarzania źródeł Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS lub DTS-HD.
Funkcja ta automatycznie koryguje standardowy poziom sygnałów dla indywidualnych źródeł programu.

Zakres dynamiki

Różnica pomiędzy maksymalnym nie zniekształconym poziomem dźwięku a minimalnym poziomem dźwięku, który można wyróżnić z szumu emitowanego przez urządzenie.

Downmix

Funkcja ta przetwarza liczbę kanałów dźwięku otaczającego do mniejszej liczby kanałów i odtwarza je stosownie do konfiguracji systemu.

Inne

HDCP

Przesyłając sygnały cyfrowe między urządzeniami, ta technologia zabezpieczająca prawa autorskie koduje sygnały, co uniemożliwia skopiowanie sygnału.

Parowanie

Parowanie (rejestracja) jest operacją niezbędną do połączenia urządzenia Bluetooth z tym urządzeniem, za pomocą Bluetooth. Po sparowaniu urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie i mogą łączyć się bez występowania błędnych połączeń.
Podczas używania połączenia Bluetooth po raz pierwszy, należy sparować to urządzenie z urządzeniem Bluetooth, które ma zostać połączone.

Układ zabezpieczający

Jest to funkcja zabezpieczająca podzespoły przed uszkodzeniem w momencie problemów z zasilaniem, takich jak przeciążenie, przepięcie lub nadmierna temperatura wynikające z dowolnej przyczyny.

powrót do góry