Sprawdzanie informacji

Informacje dotyczące różnych ustawień (statusu) amplitunera oraz sygnałów wejściowych (sygnału wejściowego audio) są wyświetlane na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk INFO.

Wyświetlony zostanie ekran informacji.

Naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić na dole ekranu nazwę aktualnego źródła sygnału, poziom głośności, tryb dźwiękowy oraz inne informacje.

UWAGA

Ekran wyświetlania statusu nie może być wyświetlany, gdy odtwarzane są następujące sygnały wideo.

Wideo z rozdzielczością komputerową

Wideo o rozdzielczości innej niż 16:9 lub 4:3

Wideo 4K

powrót do góry