Manual Setup

Posłuż się tą procedurą w celu ręcznego ustawienia głośników lub jeżeli chcesz zmienić ustawienia wykonane za pomocą procedury “Auto Setup”.

To urządzenie może być używane bez zmiany ustawień “Manual Setup”. Ustaw, jeżeli to niezbędne.

powrót do góry