Varumärkesinformation

“Made for iPod”, “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad, may affect wireless performance.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Retina are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

Bluetooth technology works with iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad (3rd and 4th generation), iPad 2, iPad mini with Retina display, iPad mini, and iPod touch (5th generation).

Enskilda användare får lov att använda iPad, iPhone och iPod touch för privat kopiering och uppspelning av icke upphovsrättsskyddat innehåll och innehåll vars kopiering och uppspelning är tillåtet enligt lag. Upphovsrättsöverträdelse är förbjudet enligt lag.

Bluetooth®-ordet och logotyper är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG Inc. och all användning av dessa markeringar av D&M Holdings Inc. är licensberättigat. Alla andra varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Tillverkas under licens från Dolby Laboratories.

DTS-patent finns på http://patents.dts.com. Tillverkad med licens av DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbolen, & DTS och Symbolen tillsammans är registrerade varumärken tillhörande DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

Termerna HDMI och High-Definition Multimedia Interface samt logotypen HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Adobe, Adobes logotyp och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Tillbaka upp