Ansluta en uppspelningsutrustning

Enheten har två typer av videoingångskontakter (HDMI och kompositvideo) och tre typer av ingångsanslutningar för ljud (HDMI, digitalt ljud och ljud).

Välj ingångsanslutningar på den här enheten enligt de anslutningar som finns på utrustningen du vill ansluta.

Om enheten som är ansluten till den här enheten har en HDMI-kontakt är det lämpligast att använda HDMI-anslutning.

I en HDMI-anslutning kan ljud- och videosignaler överföras via en enda HDMI-kabel.

Anslut annan utrustning till den här enheten enligt markeringarna för ingångskällor på enhetens ingångar för ljud och video.

Du kan byta tilldelad källa för anslutningarna HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, VIDEO IN och AUDIO IN. Läs mer i “Input Assign” om hur du byter de ingångskällor som tilldelats ingångsanslutningarna. länk

För att spela upp ljudsignaler som matas in till denna enhet på en TV ansluten via HDMI, ställ in “HDMI Audio Out” till “TV”. länk

Används endast uppspelningsenheter och TV som är kompatibel med HDCP 2.2 för att spela upp innehåll som är upphovsrättsskyddat med HDCP 2.2.

För att uppleva 4K-innehåll eller innehåll som är copyrightskyddat genom HDCP 2.2 ska du ansluta enheten till HDMI- 3, HDMI 4- eller HDMI 5-ingångsanslutningen.

Tillbaka upp