Timer för sovfunktion

Du kan få strömmen att automatiskt växlas till standby när en inställd tid förflutit. Detta är bekvämt om du vill titta och lyssna när du ska somna.

Illustration av fjärrkontrollen

Tillbaka upp