Spela upp från en USB-minnesenhet

Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.

Enheten kan visa omslag som bäddats in med MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 eller 2.4.

Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.

Om bildstorleken (pixlar) för ett albumomslag överstiger 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) eller 349 × 349 (MPEG-4 AAC), så kanske musiken inte spelas upp riktigt.

Kompatibla format

 

Samplingsfrekvens

Överföringshastighet

Filnamnsförlängning

WMA

32/44,1/48 kHz

48 -192 kbps

.wma

MP3

32/44,1/48 kHz

32 – 320 kbps

.mp3

WAV

32/44,1/48 kHz

.wav

MPEG-4 AAC

32/44,1/48 kHz

48 – 320 kbps

.aac/.m4a

FLAC

32/44,1/48/88,2/96 kHz

.flac

Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.
Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

Maximala antalet spelbara filer och mappar

Begränsningen för antalet mappar och filer som kan visas på enheten är enligt följande.

Punkt

USB-minnesenhet

Minneskapacitet

FAT16: 2 GB, FAT32: 2 TB

Antalet mappnivåer ∗1

16 nivåer

Antalet mappar

99

Antalet filer∗2

999

I antalsbegränsningen ingår rotmappen.

Tillåtet antal filer kan variera beroende på USB-minnesenhetens kapacitet och filstorleken.

Tillbaka upp