Ljudlägen och surroundparametrar

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital eller DTS-signal spelas upp.

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital eller DTS-signal eller DVD-Audio spelas upp.

Den här inställningen kan anges när ingångssignalen är analog, PCM 48 kHz eller 44,1 kHz.

Den här inställningen är tillgänglig när “Subwoofer Mode” i menyn är inställt på “LFE+Main”. länk

Tillbaka upp