Tips

Jag vill inte att volymen av misstag ska bli för hög

Ställ in maxvolymen på “Limit” i menyn i förväg. Det förhindrar att barn eller andra oavsiktligt ökar volymen för mycket. länk

Jag vill hålla samma volymnivå när jag slår på strömmen

Standardinställningen är att samma volyminställning som vid senaste aktivering av standby på den här enheten används när strömmen slås på igen utan att ändras. Om du vill använda samma volymnivå när systemet startas anger du “Power On Level” i menyn. länk

Jag vill att ljudet alltid ska höras från subwoofern

Det kanske inte hörs något ljud från subwoofern beroende på ingångssignal och ljudläge. Om du ställer in “Subwoofer Mode” i menyn på “LFE+Main” hörs alltid ljud från subwoofern. länk

Jag vill ställa in den bästa avlyssningsmiljön efter att ha ändrat konfigurationen/läget för högtalarna eller bytt ut en högtalare mot en ny.

Utför “Auto Setup”. Därefter ställer du automatiskt in de bästa högtalarinställningarna för en ny avlyssningsmiljö. länk

Jag vill kombinera en video med aktuell musik

Ställ in “Video Select” på “On” i menyn. Du kan kombinera aktuell musik med valfri videokälla från en set-top-box eller DVD osv. medan du lyssnar på musik från radio. länk

Tillbaka upp