Personal Memory Plus-funktion

Den senast använda inställningen (ingångsläget, HDMI-utgångsläget, ljudläget, tonkontrollen, kanalnivå, Restorer och ljudfördröjning, osv.) sparas för varje ingångskälla.

“Surr.Parameter” och “Tone”-inställningarna sparas för varje ljudläge.

Tillbaka upp