Återställa fabriksinställningar

Utför denna procedur om visningen på displayen eller användningen inte är normal.

Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Stäng av strömmen med Power Button .
Tryck på Power Button samtidigt som du trycker på TUNER PRESET CH + och TUNE +.
Släpp båda knapparna när skärmen börjar att blinka i ensekundersintervall.

Tillbaka upp