Typer av ingångssignaler och motsvarande ljudlägen

Kuromaru-Large Den här symbolen anger standardljudläge.

Circle-Large Den här symbolen anger att ljudläget kan väljas.

Tillbaka upp