Anslutningar

OBSERVERA

Sätt inte i strömsladden förrän alla anslutningar har slutförts. Om “Setup Assistant” är igång ska du följa instruktionerna på “Setup Assistant” (sidan 7 i den medföljande “Snabbstartsguiden”)-skärmen när du gör anslutningar. (Medan du använder “Setup Assistant” leds ingen ström genom ingångarna/utgångarna.)

Bunta inte ihop nätkablarna med anslutningskablarna. I annat fall riskerar du att få brum och brus i ljudåtergivningen.

Kablar som används för anslutningarna

Använd de kablar som passar till de enheter du vill ansluta.

högtalarkabel

Subwooferkabel

HDMI-kabel

videokabel

Optisk kabel

ljudkabel

Tillbaka upp