Förklaring av termer

Dolby

Dolby Digital

Dolby Digital är ett flerkanaligt digitalt signalformat som utvecklats av Dolby Laboratories.

Format återger totalt 5.1 kanaler: 3 kanaler fram (”FL”, ”FR” och ”C”), 2 surroundkanaler (”SL” och ”SR”) och en ”LFE”-kanal för baseffekter.

Eftersom det inte finns någon överhörning mellan kanalerna får man ett mycket realistiskt ljudvält med en ”tredimensionell” känsla (av avstånd, rörelser och ljudfokusering). Det ger en spännande surroundljudupplevelse i hemmiljö.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus är en förbättrad version av Dolby Digital-signalformatet och är kompatibelt med upp till 7.1 kanaler med diskret, digitalt ljud. Ljudkvaliteten har förbättrats tack vare högre dataupplösning. Formatet är uppåtkompatibelt med det konventionella Dolby Digitalformatet, och ger därför större flexibilitet med hänsyn till källsignaler och hårdvaran som används för avspelning.

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral

Dolby Pro Logic  2-Roman Numeral är en matriskodningsteknologi som utvecklats av Dolby Laboratories.

Vanlig musik, som till exempel CD-inspelningar, kodas i ett 5-kanaligt format för att ge imponerande surroundeffekter.

Surroundkanalernas signaler konverteras till stereo och fullområdessignaler (med ett frekvensomfång på 20 Hz till 20 kHz eller mer) för att skapa tredimensionell ljudåtergivning med extrem närvarokänsla för alla stereokällor.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD innebär högdefinitionsljudteknologi som utvecklats av Dolby Laboratories med hjälp av förlustfri kodningsteknologi för att verklighetstroget återge ljudet hos studio-masterinspelningen.

Med detta format ges möjligheten till stöd för upp till 8 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 it-upplösning och upp till 6 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 192 kHz/24 itupplösning.

DTS

DTS

Detta är en förkortning av Digital Theater System, som är ett digitalt ljudsystem utvecklat av DTS. DTS levererar ett kraftfullt och dynamiskt surroundljud och återfinns hos världens bästa teatrar och biografer.

DTS 96/24

DTS 96/24 är ett digitalt ljudformat som ger mycket hög ljudkvalitet med 5.1 kanaler och en samplingsfrekvens på 96 kHz med 24-bitars kvantisering av DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround är standard digitalt surroundformat från DTS, Inc. Det är kompatibelt med en samplingsfrekvens på 44,1 eller 48 kHz och hanterar upp till 5.1 kanaler med diskret kodning av surroundljudet.

DTS-HD

Denna ljudteknologi ger en högre ljudkvalitet och förbättrad funktionalitet än den konventionella DTS och är antagen som alternativt ljud för Blu-ray Disc.

Denna teknologi stödjer flerkanalig, höghastighets dataöverföring, hög samplingsfrekvens och ljuduppspelning utan förluster. Maximalt 7.1 kanaler stöds av en Blu-ray Disc.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio är en förbättrad version av DTS, DTS-ES och DTS 96/24-signalformaten. Formatet är kompatibelt med samplingsfrekvenser på 96 och 48 kHz och hanterar upp till 7.1-kanaler med diskret digitalljud. Den höga dataupplösningen innebär ljud med mycket hög kvalitet. Detta format är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 kanaler.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio är ett förlustfritt ljudformat skapat av Digital Theater System (DTS). Med detta format ges möjligheten till stöd för upp till 8 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 it-upplösning och upp till 6 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 192 kHz/24 itupplösning. Formatet är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 kanaler.

DTS Neo:6™ Surround

DTS Neo:6™ är en matrisavkodningsteknik för att spela upp 6.1-kanaligt ljud från 2-kanaliga källor. Till den medföljer “DTS Neo:6 Cinema”-tjänsten för att spela upp filmer och “DTS Neo:6 Music” för att spela upp musik.

Ljud

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC står för Free lossless Audio Codec, och är ett förlustfritt ljudfilformat som är fritt. Förlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan någon kvalitetsförlust.

FLAC-licensen är så som visas nedan.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LFE

Detta är en förkortning av Low Frequency Effect som är en utkanal som förstärker effektljud med låg frekvens. Surroundljud intensifieras genom utsändning av 20 Hz till 120 Hz djup bas till systemets subwoofers.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden ”MPEG-1”. Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det här är namnen på standarder för digitalt komprimeringsformat som används för kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Ljudstandarderna omfattar bl.a. , “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.

WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player.

För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).

Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas ”samplingsfrekvens”. Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.

Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm).

Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Funktion för normalisering av dialoger

Denna funktion används automatiskt vid uppspelning av källorna Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS eller DTS-HD.
Den korrigerar automatiskt standard signalnivån för olika programkällor.

Dynamiskt omfång

Skillnaden mellan den maximala oförvrängda ljudnivån och den minimala ljudnivån som kan urskiljas över enhetens brus.

Nedmixning

Med den här funktionen spelar du upp surroundljudet konverterat till ett färre antal kanaler enligt systemkonfigurationen.

Annat

HDCP

När digitala signaler överförs mellan enheter krypterar denna kopieringsskyddsteknologi signalen för att skydda innehållet från obehörig kopiering.

Parkoppling

Sammankoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till den här enheten via Bluetooth. När enheterna är sammankopplade kan de auktorisera varandra och ansluta utan att problem uppstår.
Om det är första gången du använder Bluetooth kan du behöva sammankoppla enheten och Bluetooth-enheten som ska anslutas.

Skyddskrets

Den här är en funktion som förhindrar att enheterna skadas av onormala förhållanden som t.ex. överlast, spänningsspikar eller för höga temperaturer.

Tillbaka upp