Auto Setup

För att mäta placerar du mikrofonen för inställning och mätning på den huvudsakliga avlyssningspositionen.

Angående grundläggande avlyssningsposition

Den centrala avlyssningsplatsen avser den mest centrala platsen där man normalt sitter när man är i lyssningsmiljön. Innan du påbörjar “Auto Setup” placerar du mikrofonen för inställning och mätning på den huvudsakliga avlyssningspositionen.

OBSERVERA

Gör rummet så tyst som möjligt. Bakgrundsljud kan påverka mätningarna i rummet. Stäng fönster och stäng av elektroniska enheter (radioapparater, luftkonditionerare, lysrör osv.) Mätningarna kan påverkas av de ljud som sänds ut av sådana enheter.

Placera under mätningsprocessen mobiltelefoner utanför lyssningsrummet. Mobiltelefonsignaler kan avbryta mätningarna.

Stå inte mellan högtalarna och mikrofonen medan du mäter och ta bort eventuella hindrande föremål. Montera dessutom mikrofonen för inställning och mätning minst 50 cm från väggen. Om detta inte efterföljs blir resultaten felaktiga.

Under mätningen hörs testtoner från högtalare och subwoofers men det är normalt. Om det finns bakgrundsljud i rummet ökar volymen på testtonerna.

Mätningar kan inte göras när hörlurar är anslutna. Koppla ur hörlurarna innan du utför “Auto Setup”.

Tillbaka upp