Kontrollera informationen

Information om huvudenhetens olika inställningar (Status) och om ingångssignalerna (Audio Input Signal) visas på skärmen.

Tryck på INFO.

Informationsskärmen visas.

Tryck på INFO för att visa namn på nuvarande ingångskälla, volym, ljudläge och annan information nederst på skärmen.

OBSERVERA

Statusskärmen kan inte visas när en av följande videosignaler spelas upp.

Video i datorupplösning

Video med annat bildförhållande än 16:9 eller 4:3

4K-video

Tillbaka upp