Speakers

De akustiska egenskaperna hos de anslutna högtalarna och lyssnarrummet mäts och de optimala inställningarna görs automatiskt. Detta kallas “Auto Setup”.

Du behöver inte utföra “Auto Setup” om du redan har utfört “Speaker Setup” i “Setup Assistant”.

Använd “Manual Setup” på menyn om du vill ställa in högtalarna manuellt. länk

Tillbaka upp