Manual Setup

Gör enligt följande för att utföra högtalarinställlningar manuellt eller om du vill ändra de inställningar som valts med den “Auto Setup” proceduren.

Den här enheten kan användas utan att ändra “Manuell inställning”-inställningarna. Ställ in vid behov.

Tillbaka upp